ثبت و رجیستری گوشی مسافری و بدون کد (12 تا 30 اسفند)