آرشیو رام های مرتبط با: گلکسی S7

رام آنلاک گلکسی اس7

نکته : در زمانی که مدل نوشته شده در مود بوتلودر با منوی گوشی تفاوت داشته باشد میتوانید از رام های آنلاک اوپراتوری بهره ببرید.