آرشیو رام های مرتبط با: رام رسمی هواوی جی525

G525-u00

توجه داشته باشید که در پکیج زیر دو بیلد متفاوت قرار دارد که بیلد C00B191 روی بیلد های زیر نصب می شود: C00B190 C00B189 بیلد C00B189 روی بیلد های زیر نصب می شود: C00B188 C00B187 C00B186 C00B185 C00B183 C00B182  

خدمات رجیستری با پاسپورت مسافری